Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

15 tháng 10 2022 23:00

câu hỏi

Cho tập hợp A={2;3;4;5},B={2;4;6;8}. Khi đó A∪B= ?


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 10 2022 23:04

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Trang L</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1><strong>A∪B={2;3;4;5;6;8}</strong></h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Trang L

Đây là bài tập thuộc Môn Toán 10

Bài giải chi tiết :  

A∪B={2;3;4;5;6;8}

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận