Square root
VBT
Calculator
magnet

Bao T

14 tháng 8 2022 11:36

câu hỏi

Cho tập hợp A={1,a,4,x}. Dùng các kí hiệu điền vào ô trống: x◻A.

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 09:13

Được xác nhận

Xin chào em Bao T, Đáp án cho câu hỏi của em được đính kèm ở hình bên. Đây là một bài tập thuộc môn toán khối 6 Chương 1, Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Bài giải chi tiết được đính kèm ở hình bên. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB>AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)