Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoan K

01 tháng 11 2022 13:50

câu hỏi

cho tập hợp A={1;2;3;4;5}. Từ tập A lập được bao nhiêu số có bảy chữ số sao cho ưng mỗi số đó số 1 xuất hiện 2 lần, số 2 xuất hiện 3 lần còn các số khác xuất hiện không quả một lần


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

07 tháng 11 2022 12:14

Được xác nhận

Xin chào em Ngoan K, Đáp án cho câu hỏi của em là: 420 Đây là một bài tập thuộc Chương 2 Bài giải chi tiết: Do mỗi số có số 1 xuất hiện 2 lần, số 2 xuất hiện 3 lần nên số cần lập được lập bằng cách hoán đổi vị trí 7 chữ số sau: 1,1,2,2,2 và 2 trong 3 số từ tập hợp: {3,4,5} Chọn 2 trong 3 số từ tập hợp: {3,4,5} => có 3 cách chọn Do mỗi số có số 1 xuất hiện 2 lần, số 2 xuất hiện 3 lần nên số cần lập được lập bằng cách hoán đổi vị trí 7 chữ số, nhưng khi hoán vị 2 chữ số 1, 3 chữ số 2 không tạo ra 1 số mới nên: => Số số có 7 chữ số lập được là (7!.3)/(2!.3!) = 420 số Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho G với trọng tâm của tam giác ABC hãy chứng minh rằng các vectơ GA cộng vectơ GC cộng vectơ GB bằng vectơ o

7

Được xác nhận