Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

06 tháng 9 2022 14:14

câu hỏi

Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8} Có bao nhiêu tâp con của A chứa sô 2 mà không chưa sô 3


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 14:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tú N,</p><p>Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 11, Bài Tổ hợp</p><p>Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:</p><p>Xét tập B không chứa số 3: B={ 1;4;5;6;7;8} có 6 phần tử</p><p>X là một tập con của A thỏa yêu cầu bài toán khi và chỉ khi&nbsp;X \ {2} là một tập con của B&nbsp;</p><p>Do đo, số tập con của A thỏa yêu cầu bài toán bằng số tập con của B và bằng &nbsp;2<sup>6</sup> = 64<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tú N,

Đây là một bài thuộc chương trình toán khối 11, Bài Tổ hợp

Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau:

Xét tập B không chứa số 3: B={ 1;4;5;6;7;8} có 6 phần tử

X là một tập con của A thỏa yêu cầu bài toán khi và chỉ khi X \ {2} là một tập con của B 

Do đo, số tập con của A thỏa yêu cầu bài toán bằng số tập con của B và bằng  26 = 64
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp tui với: 125a^3+6^2/27

7

Được xác nhận

cho hình chữ nhật abcd(ab&gt;cb),o là giao điểm 2 đường chéo.trên tia đối tia cd lấy điểm e sao cho cd=ce.gọi f là hình chiếu của d trên be,i là giao điểm của ab và cf.k là giao điểm của af và bc. a)c/m:o,k,i thẳng hàng

6

Lihat jawaban (1)