Square root
VBT
Calculator
magnet

Su S

08 tháng 4 2020 13:59

câu hỏi

cho tôi hỏi gấp câu này đi nhanh lên tôi cần gấp :25×5×4×27×2


0

1


Phạm Đ

09 tháng 4 2020 01:28

25 × 5 × 4 × 27 × 2 = (25 × 4) × (5 × 2) × 27 = 100 × 10 × 27 = 1000 × 27 = 27000

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A = 3/1×4 +3/4×7 + ... + 3/43×46 Chứng minh : A < 1

7

Lihat jawaban (1)