Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

02 tháng 5 2022 02:09

câu hỏi

cho tứ giác lồi ABCD nội tiếp đường tròn (O).Hai đường thẳng AD và BC cắt nhau tại điểm E, hai đường thẳng AC và BD cắt nhai tại điểm F.Gọi I là trung điểm của CD, hai đường thẳng EI,EF cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABE tại 2 điểm M và N( khác điểm ). a)Hai đường thẳng AN và EC cắt nhau tại P, hai đường thẳng BN và ED cắt nhau tại Q.Chứng minh 2 đường thẳng AB,CD,PQ đồng quy. b)Chứng mình 4 điểm C,N,D,M cùng thuộc một đường tròn


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 03:51

Được xác nhận

Xin chào em Trần N Đây là một bài tập thuộc Chương tứ giác Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

46

Lihat jawaban (2)