Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiệt A

18 tháng 6 2023 03:33

câu hỏi

cho tứ giác HGFE có góc G=50 độ ;F=60 độ và góc H=góc E+10 độ.tính số đo các góc H và E

cho tứ giác HGFE có góc G=50 độ ;F=60 độ và góc H=góc E+10 độ.tính số đo các góc H và E


6

1


Linh T

23 tháng 6 2023 13:38

<p>Mình gửi bạn nhé!</p>

Mình gửi bạn nhé!

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tim x biết x−3/4=1/8;

1

Được xác nhận