Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương N

09 tháng 6 2021 08:15

câu hỏi

cho sin alpha bằng a trên trong khoảng không nhỏ hơn alpha nhỏ hơn Delta trên 2 tính cos alpha và sin 2 alpha


19

2


P. An

12 tháng 6 2021 15:44

Em ơi, em có thể ghi lại đề rõ hơn không

Dương N

12 tháng 6 2021 17:05

dạ thôi em giải được rồi ạ em cảm ơn thầy

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

B) Tập hợp T các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 28 và không vượt quá 35

4

Được xác nhận