Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng K

16 tháng 6 2023 03:39

câu hỏi

Cho số x thỏa mãn x 2 = 2 . Hỏi số x có là số hữu tỉ không? Tại sao?

Cho số x thỏa mãn x2 = 2 . Hỏi số x có là số hữu tỉ không? Tại sao?


8

1


Dũng H

16 tháng 6 2023 14:26

<p>????????</p>

????????

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tinh nhanh H=1/(2×3)+1/(3×4)+1/(4×5)+1/(5×6)+…

2

Được xác nhận