Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 10 2022 07:42

câu hỏi

Cho số X=3/(2a−4). Tìm điều kiện của a đề X là số hữu tì dương.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 07:57

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài số hữu tỉ</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>X là số hữu tỉ khi 2a−4 nguyên và 2a−4≠0 hay a nguyên và a≠2</p><p>X dương khi 2a−4&gt;0 hay a&gt;2</p><p>Kết hợp điều kiện ta được a&gt;2</p><p>Vậy X là số hữu tỉ dương khi a nguyên và a&gt;2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài số hữu tỉ

Câu trả lời chi tiết như sau:

X là số hữu tỉ khi 2a−4 nguyên và 2a−4≠0 hay a nguyên và a≠2

X dương khi 2a−4>0 hay a>2

Kết hợp điều kiện ta được a>2

Vậy X là số hữu tỉ dương khi a nguyên và a>2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận