Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

19 tháng 10 2022 07:42

câu hỏi

Cho số X=3/(2a−4). Tìm giá trị a đề số hữu tì X trở thành một số nguyên.


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 07:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>X là số nguyên khi 3/(2a–4) là số nguyên hay (2a–4)∈Ư(3)={±3; ±1}</p><p>Với (2a–4)=–3 thì a=–1</p><p>Với (2a–4)=–1 thì a=1</p><p>Với (2a–4)=1 thì a=3</p><p>Với (2a–4)=3 thì a=5</p><p>Vậy a∈{–1;1;3;5} thì X là số nguyên</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, Chương 1

Câu trả lời chi tiết như sau:

X là số nguyên khi 3/(2a–4) là số nguyên hay (2a–4)∈Ư(3)={±3; ±1}

Với (2a–4)=–3 thì a=–1

Với (2a–4)=–1 thì a=1

Với (2a–4)=1 thì a=3

Với (2a–4)=3 thì a=5

Vậy a∈{–1;1;3;5} thì X là số nguyên

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH, chứng minh a) góc B= góc CAH b) góc C = góc BAH

1

Lihat jawaban (1)