Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh A

10 tháng 12 2019 15:19

câu hỏi

cho sơ đồ phản ứng : Fe+HCl👉FeCl2+H2 a)cân bằng phản ứng b)tính mFe và mHCl đã phản ứng hết .biết rằng khi thoát ra là 3,36l(đktc)


1

3


Phùng N

11 tháng 12 2019 13:50

mini chỉ trả lời câu a thôi :a,2Fe+2HCl👉FeCl2+H2

Huỳnh N

12 tháng 12 2019 14:03

a)Fe+2HCl----->FeCl2+H2 mình chỉ bt làm ntn thôi nha còn lại tịt rồi

Hai L

25 tháng 12 2019 13:13

nFe=3.36÷22.4=0.15mol Fe+ 2HCl👉FeCl2+H2 0.15👉0.3 mFe=0.15×56=8.4g mHCl=0.3×36.5=10.95g

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tổng số hạt trong nguyên tử R là 52. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Tìm từng loại hạt và xác định nguyên tử R *mình cần lời giải, cách tính và đáp án luôn ạ

7

Được xác nhận

nung kaliclorat để điều chế O2 a) Lập PTHH b) nung 24.5 g kaliclorat thu được 5.376 lít O2 (đktc). Tính hiệu suất phản ứng. c) Lượng O2 sinh ra đủ oxi hóa tối đa 30.72 g kim loại R. Xác định R. Oxit sinh ra thuộc loại oxit gì? Viết CTHH axit hay bazo tương ứng.

5

Lihat jawaban (1)