Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải N

31 tháng 5 2020 15:20

câu hỏi

cho số phức z thỏa mãn |z-(2+i)|=√10


0

1


Nguyễn T

01 tháng 6 2020 15:06

bài toán yêu cầu làm gì vậy bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

không gian toạ độ. tìm toạ độ trọg tâm của g

0

Lihat jawaban (1)