Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng H

25 tháng 4 2021 15:11

câu hỏi

cho sô phức z thỏa mãn điều kiện |z+5-2i| =|z+3-i|. giá trị nhỏ nhất của biểu thức P=|z-4| +|z-2+2i| bằng


12

1


D. Nguyen

26 tháng 4 2021 01:29

ta có |z+5-2i| =|z+3-i| nên khi biểu diễn lên mp Oxy sẽ là đường trung trực d của đoạn AB với A(-5;2) và B(-3;1) d: 2x-y+12=0. P là tổng khoảng cách từ điểm M biểu diễn z đến 2 điểm C(4;0) và D(2;-2). theo bất đẳng thức tam giác ta có: MC+MD>=CD nên P min khi M thuộc CD. CD:x-y-4=0 M là giao điểm của d và CD là nghiệm của hệ phương trình. suy ra tọa độ M(-16;-20) P=38 căn 2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

không gian toạ độ. tìm toạ độ trọg tâm của g

0

Lihat jawaban (1)