Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái N

04 tháng 4 2020 14:03

câu hỏi

cho s.abcd có đáy abcd là hcn ab=2a, ad=a,SD=2a,tính góc giữa SD và mp(abcd)


1

1


Nguyen T

09 tháng 4 2020 18:25

SD giao (ABCD)= D SA vuong goc (ABCD) tai A (SD,(ABCD)) = (SD,AD)= goc SDA cosSDA= AD/SD = 1/2 goc SDA = 60 đô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lim x->5 x-5/căn x - căn 5

1

Lihat jawaban (1)