Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoa H

08 tháng 4 2020 02:33

câu hỏi

cho số 965□8<965 128 , chữ số thích hợ p điền vào chỗ trống là A .0 B. 1 C.2 D .3 .


0

1


Lê K

08 tháng 4 2020 10:21

đề sai

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

100 ÷10=

4

Lihat jawaban (3)