Square root
VBT
Calculator
magnet

AHl A

25 tháng 4 2023 11:30

câu hỏi

cho s=1/2+1/3+1/4+...+1/48+1/49+1/50 và p=1/49+2/48+3/47+...+48/2+49/1.Tính s/p


2

1


T P

25 tháng 4 2023 12:42

<p>P = 1/49+2/48+3/47+...+48/2+49/1</p><p>Cộng 1 váo mỗi p/s trong 48 p/s đầu , trừ p/s cuối đi 48 ta đượ</p><p>P=(1/49+1)+(2/48+1)+...+(48/2+1)+1</p><p>P= 50/49+50/48+....+50/2+50/50</p><p>Đưa ps cuối lên đầu</p><p>P=50/50+50/49+50/48+...+50/2</p><p>=50.(1/50+1/49+1/48+...+1/4+1/3+1/2)</p><p>=50.S</p><p>Vậy S/P=1/50</p>

P = 1/49+2/48+3/47+...+48/2+49/1

Cộng 1 váo mỗi p/s trong 48 p/s đầu , trừ p/s cuối đi 48 ta đượ

P=(1/49+1)+(2/48+1)+...+(48/2+1)+1

P= 50/49+50/48+....+50/2+50/50

Đưa ps cuối lên đầu

P=50/50+50/49+50/48+...+50/2

=50.(1/50+1/49+1/48+...+1/4+1/3+1/2)

=50.S

Vậy S/P=1/50

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e với ạ bài: Ôn tập chương II. Hàm số bậc nhất

4

Được xác nhận