Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

16 tháng 10 2019 15:09

câu hỏi

cho q1=10^-8,q2=_2x10^-8 đặt tại A,B . AB=8cm xác dịnh điểm C để vectơ E1C=2vectơ E2C


0

1


Việt N

16 tháng 3 2020 10:24

E1c= E2c Ta có: q1/rAC = q2/rBC 1/rAC = 2/rBC 2×rAC = rBC Mà : rAC + rBC = AB= 8cm 3× rAC = 8cm => rAC= 8/3 cm rBC= 16/3 cm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp vs

2

Được xác nhận