Square root
VBT
Calculator
magnet

Vi T

01 tháng 1 2023 03:09

câu hỏi

Cho Phương trình x²-2mx+m²-16=0(1)Tìm m để Phương trình (1)có hai nghiệm phân biệt x¹,x²thỏa mãn x2²=31-x¹(x²+x¹)

Cho Phương trình x²-2mx+m²-16=0(1)Tìm m để Phương trình (1)có hai nghiệm phân biệt x¹,x²thỏa mãn x2²=31-x¹(x²+x¹)

 

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

08 tháng 1 2023 11:38

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vi T,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Vi T, 
Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: b)

2

Được xác nhận