Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Đ

21 tháng 4 2021 13:18

câu hỏi

Cho phương Trình X^2 - 2X +1 = 0 Hãy tính x1^2 + x2^2


18

3


H. Phan

23 tháng 4 2021 11:29

Em dùng định lí Vi-ét. Trước khi dùng Vi-ét, cần cm pt có 2 nghiệm. Ta có: Deta = (-2)^2-4.1.1=0 Nên pt luôn có nghiệm. S=x1+x2=-b/a=2 P=x1.x2=c/a=1 Ta có: x1^2+x2^2=(x1+x2)^2-2x1.x2 =S^2-2P=2^2-2.1=2

Phạm Đ

23 tháng 4 2021 11:41

Dạ em cảm ơn thầy

Phạm Đ

23 tháng 4 2021 11:42

Thực ra phương trình đó là hằng đẳng thức đáng nhớ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

x+y=2 x-căn bậc hai 2y=1 x-y=1 x+2,căn 2y=5

9

Lihat jawaban (1)