Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo N

05 tháng 8 2021 02:14

câu hỏi

cho phương trình x^2-2(m+1)+m^2+|=0. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn |x1|+|x2|=0


20

1


Thành Đ

05 tháng 8 2021 03:35

vì |x1| >=0 và |x2|>=0 => để |x1| + |x2|=0 thì x1=x2=0 áp dụng tính delta voies pt bậc 2 ở trên ta có: ∆= b^2 -4ac=0 <=> (m+1)^2 -4 . m^2=0 ( hệ số c mình k xác định chính xác đc do bạn ghi lỗi nhé) giải pt ta đc: m=1 và m=-1/3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một ca nô xuôi dòng 1km và ngược dòng 1km hết 3,5 phút.Nếu ca nô xuôi dòng 20km và ngược dòng 15km thì hết 1h.Tìm vận tốc của dòng chảy và vận tốc của ca nô

2

Lihat jawaban (1)