Square root
VBT
Calculator
magnet

Duong B

22 tháng 1 2020 02:34

câu hỏi

Cho phương trình ẩn x : 2(x-1)x+2(3mx+3)-3m+2x=5 ( pt 1 ) a, Giải pt (1) khi m=2 b , Tìm m để pt (1) có nghiệm x= 3 C Giải và biện luận pt (1) theo m


1

1


Cam T

17 tháng 3 2020 08:22

gợi ý a thay m= 2 vào pt 1( tự làm ) b thay x= 3 vào pt 1 (________) c tìm x để có :nghiệm duy nhất theo m : pt vô nghiệm pt vô số nghiệm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

(2x-3y)

9

Lihat jawaban (1)