Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm K

30 tháng 11 2022 14:26

câu hỏi

Cho phương trình của dao động điều hòa x= -5cos(4pit) (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?


4

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

03 tháng 12 2022 07:20

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Phạm K,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: A = 5, phi = &nbsp;pi<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y<br>Bài giải chi tiết:</p><h1>x= -5cos(4pit)</h1><h1>=&gt; x = 5cos(4pit + pi)<br>=&gt; A = 5, phi = pi<br>Kết luận: đáp án chính xác là A = 5, phi = pi<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</h1>


Xin chào em Phạm K, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: A = 5, phi =  pi

Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y
Bài giải chi tiết:

x= -5cos(4pit)

=> x = 5cos(4pit + pi)
=> A = 5, phi = pi
Kết luận: đáp án chính xác là A = 5, phi = pi
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

Nguyễn T

02 tháng 12 2022 00:44

Ta có : x = -5cos(4πt+π) = 5cos(4πt+π) Tương ứng với phương trình tổng quát : x = Acos(wt+p) => Biên độ dao động là A=5cm => Pha ban đầu của dao động p=π(rad) *chép theo trên mạng, bấm = đt nên có vài kí hiệu (p, w) là thấy giống thì ghi :'l

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trên 1 sợi dây dài 2m đang có sóng dừng với tần số 100Hz người ta thấy ngoài 2 đầu dây cố định còn 3 điểm khác luôn đứng yên. Tốc độ truyền sóng trên dây là?

4

Lihat jawaban (1)