Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

19 tháng 10 2022 08:24

câu hỏi

Cho phương trình: 2sin3x−sqrt(3)=0, nghiệm của pt thuộc khoảng (0;π)


10

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:35

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thanh T</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương 6</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>2sin3x–√3=0</p><p>⇔sin3x=√3/2</p><p>⇔3x=π/3+k2π hoặc 3x=2π/3+k2π</p><p>⇔x=π/9+k2π/3 hoặc x=2π/9+k2π/3 (k∈Z)</p><p>Mà x∈(0;π) nên x=π/9 hoặc x=2π/9</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thanh T

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 10, Chương 6

Câu trả lời chi tiết như sau:

2sin3x–√3=0

⇔sin3x=√3/2

⇔3x=π/3+k2π hoặc 3x=2π/3+k2π

⇔x=π/9+k2π/3 hoặc x=2π/9+k2π/3 (k∈Z)

Mà x∈(0;π) nên x=π/9 hoặc x=2π/9

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 08:35

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Thanh T,</strong></p><p><strong>Đây là một bài tập môn Toán 11</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.</strong></p><p><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Thanh T,

Đây là một bài tập môn Toán 11

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Jhnuhhhhhhhh

8

Lihat jawaban (2)