Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn P

16 tháng 12 2019 02:28

câu hỏi

cho phân thức x-2x+1/x^2-1


1

1


Ông Q

17 tháng 12 2019 14:18

= (x-1)^2/(x-1).(x+1) =x-1/x+1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm x thoả mãn biết : 1+2+3+....+x = 36

4

Lihat jawaban (1)

Bạn nào có thể giải cho mình bài toán đại này đc ko,nếu giải đc mình cảm ơn rất nhiều ≥3≤ !!! -Tìm n thuộc N,để : a) 7x mũ n-3 :hết (-8x mũ 5) b) (3x mũ n+1 - 2x mũ 5 ) :hết (-5x mũ 3)

26

Được xác nhận