Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh Đ

18 tháng 3 2020 04:46

câu hỏi

cho phân thức P(x)=x^2+6x+9/x^2-9 a. Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức đc xác định b. Rút gọi phân thức P(x) c.Tính P(4)


4

2


T. Cô

18 tháng 3 2020 06:17

Chào em, 1. ĐKXĐ của phân thức là mẫu thức khác 0. Từ đó ta suy ra được x khác 3 và x khác -3 2. P(x) = x+3/ x-3 3. P(4) = 7 Chúc em học tốt nhé!

Linh Đ

18 tháng 3 2020 09:37

E cảm ơn ạ 😅

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)