Square root
VBT
Calculator
magnet

Chau P

20 tháng 12 2020 20:56

câu hỏi

cho phân thức M =x^3+x^2-4x-4/3x^3-12x a)tìm điều kiện xác định của M b)Rút gọn M c)Tìm x để cho M nhận giá trị bằng 0


3

1


H. Phan

21 tháng 12 2020 04:44

a) ĐKXĐ: 3x^2 - 12x # 0 3x(x^2 - 4) # 0 3x (x-2)(x+2) # 0 x #0 và x #2 và x # -2. M = [x^2(x+1)-4(x+1)] / [3x(x-2)(x+2) =[(x+1)(x^2 - 4)] / [3x(x^2 - 4)] =(x+1)/ 3x. c) M = 0 x+1 / 3x = 0 x+ 1=0 x=-1 (thỏa) Vậy x = -1 thì M = 0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC nhọn(AB

6

Lihat jawaban (1)