Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

15 tháng 9 2022 03:35

câu hỏi

Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 16:48

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Tú N</strong></p><p>Đây là bài tập thuộc Môn Hóa Học lớp 10&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><h1>Trong đó Cl2 đóng vai trò là chất oxi hóa&nbsp;<br>Do từ Cl(0) -&gt; Cl(-)<br>=&gt; Chọn C</h1><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em</p>

Xin chào em Tú N

Đây là bài tập thuộc Môn Hóa Học lớp 10 

Bài giải chi tiết :  

Trong đó Cl2 đóng vai trò là chất oxi hóa 
Do từ Cl(0) -> Cl(-)
=> Chọn C

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 187. Chỉ ra phương trình hóa học của phản ứng sản xuất clo trong công nghiệp :

2

Được xác nhận