Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn K

05 tháng 3 2023 04:27

câu hỏi

Cho (P): y = -1/4x 2 Điểm thuộc (P) có hoành độ (Ox) và tung độ (Oy) là hai số đối nhau => y = -x Thay y = -x vào (P), ta được: -x = -1/4x 2 Vậy cho con hỏi cách làm của phương trình -x = -1/4x 2 được không ạ? Do con ko hiểu rõ cách làm của ảnh dưới đó ạ.

Cho (P): y = -1/4x2 

Điểm thuộc (P) có hoành độ (Ox) và tung độ (Oy) là hai số đối nhau => y = -x

Thay y = -x vào (P), ta được:

-x = -1/4x2

Vậy cho con hỏi cách làm của phương trình -x = -1/4x2 được không ạ? Do con ko hiểu rõ cách làm của ảnh dưới đó ạ.

 

alt

5

1


Nguyễn H

05 tháng 3 2023 15:17

<p>Để giải phương trình -x = -1/4x2, ta cần đưa phương trình về dạng chuẩn là 0 = ax^2 + bx + c, sau đó giải theo công thức hoặc phương pháp nào đó.</p><p>Trong trường hợp này, để đưa phương trình về dạng chuẩn, ta sử dụng lại phương trình của đường parabol P là y = -1/4x^2 và thay y = -x vào để có:</p><p>-x = -1/4x^2</p><p>Đưa về dạng chuẩn, ta có:</p><p>0 = 1/4x^2 - x</p><p>0 = x(1/4x - 1)</p><p>Vậy ta thu được hai nghiệm là x1 = 0 và x2 = 4.</p>

Để giải phương trình -x = -1/4x2, ta cần đưa phương trình về dạng chuẩn là 0 = ax^2 + bx + c, sau đó giải theo công thức hoặc phương pháp nào đó.

Trong trường hợp này, để đưa phương trình về dạng chuẩn, ta sử dụng lại phương trình của đường parabol P là y = -1/4x^2 và thay y = -x vào để có:

-x = -1/4x^2

Đưa về dạng chuẩn, ta có:

0 = 1/4x^2 - x

0 = x(1/4x - 1)

Vậy ta thu được hai nghiệm là x1 = 0 và x2 = 4.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bbfbkhbfogh

6

Lihat jawaban (2)

mn giải giùm em với ạ em cần gấp ạ

2

Được xác nhận