Square root
VBT
Calculator
magnet

Đoàn T

30 tháng 10 2019 09:17

câu hỏi

cho p=x+2y-3z


1

1


H. Thúy

07 tháng 1 2020 14:40

E cẩn đưa câu hỏi chính xác nhé !

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 3 vật A,B,C. Cho biết vật A mang nhiễm điện âm + Khi đưa vật A lại gần vật B thì chúng đẩy nhau + Khi đưa vật B lại gần vật C thì chúng hút nhau Hãy cho biết vật B,C mang điện tích gì? Giải thích? Giúp với mai thi rồi

10

Lihat jawaban (1)