Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

26 tháng 10 2022 13:31

câu hỏi

cho đáp án vàgiả thích

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 13:40

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenquocan N,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Question 1:&nbsp;Đáp án B</p><p>Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia</p><p>Dịch: Nhưng nhiều người cũng tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là cho các tổ chức từ thiện.</p><p>Question 2:&nbsp;Đáp án A</p><p>Giải thích: câu so sánh nhất với tính từ dài “the most + adj dài”</p><p>Dịch: Con người dành rất nhiều thời gian ở nhà, nơi hoạt động giải trí phổ biến nhất là xem phim…</p><p>Question 3:&nbsp;Đáp án A</p><p>Giải thích: record: ghi lại</p><p>Dịch: Mọi người thường ghi băng lại các chương trình đã phát để xem lại.</p><p>Question 4:&nbsp;Đáp án A</p><p>Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì</p><p>Dịch: Người ta cùng dành nhiều thời gian đọc báo và tạp chí.</p><p>Question 5:&nbsp;Đáp án C</p><p>Giải thích: when thay thế mệnh đề chỉ thời gian</p><p>Dịch: Và vào mùa thu nó được thay bằng “Tự làm mọi thứ”, là thời gian khi mọi người dành thời gian tân trang nhà và sửa chữa nhà cửa.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh trung học.
Bài giải chi tiết:

Question 1: Đáp án B

Giải thích: cấu trúc: “take part in”: tham gia

Dịch: Nhưng nhiều người cũng tham gia các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là cho các tổ chức từ thiện.

Question 2: Đáp án A

Giải thích: câu so sánh nhất với tính từ dài “the most + adj dài”

Dịch: Con người dành rất nhiều thời gian ở nhà, nơi hoạt động giải trí phổ biến nhất là xem phim…

Question 3: Đáp án A

Giải thích: record: ghi lại

Dịch: Mọi người thường ghi băng lại các chương trình đã phát để xem lại.

Question 4: Đáp án A

Giải thích: cấu trúc: “spend + thời gian + Ving”: dành thời gian làm gì

Dịch: Người ta cùng dành nhiều thời gian đọc báo và tạp chí.

Question 5: Đáp án C

Giải thích: when thay thế mệnh đề chỉ thời gian

Dịch: Và vào mùa thu nó được thay bằng “Tự làm mọi thứ”, là thời gian khi mọi người dành thời gian tân trang nhà và sửa chữa nhà cửa.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

where( be) ________ nam now ? he(be) _______ in the kitchen

6

Được xác nhận

READING Xin hãy giúp em bài Reading này với ạ 🥺 ngày mai em thi rồi nhưng vẫn phân vân không biết làm. Em đã cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu 😭😭

2

Lihat jawaban (1)