Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

24 tháng 10 2022 12:12

câu hỏi

cho đáp án và giải thích chi tiết đàng hoàng

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 15:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenquocan N,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.<br>Bài giải chi tiết:<br>1. <strong>Chọn D</strong> vì sử dụng cấu trúc so sánh hơn kém: less + Adj +...</p><p>2. <strong>Đáp án:A</strong></p><p><strong>Giải thích:</strong>&nbsp;danh động từ đứng đầu câu động từ chia số ít.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.
Bài giải chi tiết:
1. Chọn D vì sử dụng cấu trúc so sánh hơn kém: less + Adj +...

2. Đáp án:A

Giải thích: danh động từ đứng đầu câu động từ chia số ít.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)