Square root
VBT
Calculator
magnet

D C

21 tháng 9 2022 14:10

câu hỏi

Cho ox , oy là tia đối nhau với Om sao cho xÔm = 60 độ Tính môy b Vẽ ot là tia phân giác mÔy . tính mOt


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher42

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 15:21

Được xác nhận

<p>Chào em <strong>D C</strong>,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn toán 6, Những hình hình học cơ bản, Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>mOx+mOy=180</p><p>&lt;=&gt;mOy=180-mOx=180-60=120 độ</p><p>Ot là phân giác mOy</p><p>=&gt;mOt=yOt=120:2=60 độ</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Chào em D C

Đây là một bài tập thuộc môn toán 6, Những hình hình học cơ bản, Góc. Các góc đặc biệt. Số đo góc

Lời giải chi tiết:

mOx+mOy=180

<=>mOy=180-mOx=180-60=120 độ

Ot là phân giác mOy

=>mOt=yOt=120:2=60 độ

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận