Square root
VBT
Calculator
magnet

Tn T

17 tháng 1 2020 06:06

câu hỏi

cho (O;R). Hai đường kính AB và CD vuông góc nhau.Trên đường kính AB lấy điểm E sao cho AE=R căn 2. Vẽ dây CF đi qua E. Tiếp tuyến của đường tròn tại F cắt CD tại M, vẽ dây AF cắt CD tại N. CM: a) MF// AC b) CF là phân giác góc BCD c) MN,OD,OM là độ dài ba cạnh của tam giác vuông


1

1


Chu M

17 tháng 1 2020 11:10

học với chả hành Tết rồi. Ăn trước đã.....

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=?

43

Lihat jawaban (10)