Square root
VBT
Calculator
magnet

Khánh T

29 tháng 11 2022 06:44

câu hỏi

Cho (O) đường kính AB, dây cung AC. Các tiếp tuyến (O) tại B,C cắt nhau tại D a) Chứng minh DO//AC b) Kẻ CH vuông góc với AB tại H.Chứng minh CH^2=AH.HB

Cho (O) đường kính AB, dây cung AC. Các tiếp tuyến (O) tại B,C cắt nhau tại D

a) Chứng minh DO//AC

b) Kẻ CH vuông góc với AB tại H.Chứng minh CH^2=AH.HB


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 12 2022 12:12

Được xác nhận

Xin chào em Khánh T, Bài giải chi tiết: a: Xét (O) có DB là tiếp tuyến DC là tiếp tuyến Do đó: DB=DC hay D nằm trên đường trung trực của BC(1) Ta có: OB=OC nên O nằm trên đường trung trực của BC(2) Từ (1) và (2) suy ra OD là đường trung trực của BC hay OD⊥BC(3) Xét (O) có ΔACB nội tiếp đường tròn, AB là đường kính Do đó: ΔACB vuông tại C hay AC⊥CB(4) Từ (3) và (4) suy ra AC//OD b: Vì A,B,C cùng nằm trên đường tròn đường kính AB nên ΔABC vuông tại C mà CH ⊥ AB nên theo hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có: CH² = AH.HB Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

42+x:3=51

11