Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang N

04 tháng 12 2019 01:45

câu hỏi

Cho nhị thức (2+3x)^10 tìm hệ số của x^5 trong khai triển


0

2


Heo N

04 tháng 12 2019 11:11

10C5×2^5×3^5=1959552

Thanh L

04 tháng 12 2019 11:56

(10C5) ×2^5×3^5=1959552

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho 🔺ABC, 🔺A’B’C’ có trọng tâm G, G’. CMR: vecto AA’+vectoBB’+vectoCC’=3vectoGG’

2

Lihat jawaban (1)