Square root
VBT
Calculator
magnet

Le T

29 tháng 12 2019 01:44

câu hỏi

cho đường tròn (O ; 15cm) có mn là đường kính .Từ b kể tiếp tuyến Nxb với đường tròn.Trên Nx lấy một điểm A sao cho AN =20. tính OA.Từ M kẻ dây MB song song với OA .cm AB là tiếp tuyến của đường tròn O tại B


0

1


Nguyễn Y

29 tháng 12 2019 08:37

" từ b " b ở đâu trc ạ

Le T

30 tháng 12 2019 06:56

Có gì k ạ

— Hiển thị thêm 2 trả lời
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC coa AB=1, góc A=105°, góc B=60°. Trên BC lấy điểm E sao cho BE=AB. Vẽ ED//AB. Chứng minh rằng 1/AC^2+1/AD^2=3/4

55

Lihat jawaban (2)