Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương K

11 tháng 12 2019 04:44

câu hỏi

Cho đường tròn tâm O.Đường kính AB dây BC không qua tâm O a/ Chứng minh tam giác ABC là tam giác vuông b/Gọi H là trung điểm của AC tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt tia AB ở E chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O c/ Gọi I là giao điểm của đoạn AB với đường tròn tâm O. Chứng minh rằng IN là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AEC


0

1


Võ T

18 tháng 12 2019 12:18

a) tam giác ABC có AB là đường kính nên suy ra tâm giác ABC vuông tại C mình biết nhiêu đó thôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=?

43

Lihat jawaban (10)