Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng N

Yêu cầu 2 ngày trước

câu hỏi

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB=2R . Vẽ đường tròn tâm I đường kính OA. Qua B vẽ tiếp tuyến BK với đường tròn tâm I (K là tiếp điểm) tiếp tuyến này cắt đường tròn O tại C a) Chứng minh rằng: AK là phân giác góc CAO b) Tính diện tích của tam giác ABC theo R

Cho đường tròn tâm O, đường kính AB=2R . Vẽ đường tròn tâm I đường kính OA. Qua B vẽ tiếp tuyến BK với đường tròn tâm I (K là tiếp điểm) tiếp tuyến này cắt đường tròn O tại C

a) Chứng minh rằng: AK là phân giác góc CAO

b) Tính diện tích của tam giác ABC theo R


4

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là ?

4

Được xác nhận