Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương T

02 tháng 11 2022 11:25

câu hỏi

Cho đường tròn tâm O bán kính OA=11 cm .M thuộc AO và cách khoảng 7cm .qua M kẻ dây CD có độ dài 18 cm.tính MC,MD

Cho đường tròn tâm O bán kính OA=11 cm .M thuộc AO và cách khoảng 7cm .qua M kẻ dây CD có độ dài 18 cm.tính MC,MD


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

06 tháng 11 2022 11:53

Được xác nhận

Xin chào em Như Ý Đây là một bài tập thuộc Bài Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung Bài giải chi tiết: Kẻ OE⊥CD, E∈CD Ta có: CO=11cm, CE= 9cm => OE = 2√10cm OM=7cm => ME=3cm => MC=6cm, MD=12cm; hoặc MD= 6cm, MC= 12cm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25.14 + 25.16

2

Được xác nhận