Square root
VBT
Calculator
magnet

Thúy N

05 tháng 9 2020 01:18

câu hỏi

Cho đường tròn (O;R) và một điểm A cố định trên đường tròn BC là dây cung di động và BC có độ dài không đổi bằng 2a (a<R) . gọi M là trung điểm BC . Khi đó tập hợp trọng tâm G của ∆ABC là?


8

1


Trần B

18 tháng 9 2020 06:23

tâm ổ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)

cần xếp 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng ngang Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau

3

Được xác nhận