Square root
VBT
Calculator
magnet

Dfhfdhfg D

19 tháng 10 2022 09:21

câu hỏi

Cho đường tròn ( O,R) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB,AC với đường tròn ( B,C là các tiếp điểm ). Gọi I là giao của BC và OA. Tính AB theo R khi OA=2R

Cho đường tròn ( O,R) và điểm A nằm ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB,AC với đường tròn ( B,C là các tiếp điểm ). Gọi I là giao của BC và OA. Tính AB theo R khi OA=2R


14

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 09:26

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương Đường tròn</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, Chương Đường tròn

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chứng minh đẳng thức lượng giác 1+tan x/1-tan x = cot x +1 /cot x -1

15

Được xác nhận