Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

21 tháng 11 2022 14:17

câu hỏi

Cho đường tròn (O) đường kính AB, C là điểm bất kỳ trên đường tròn (C khác A, B). Gọi H là hình chiếu của C trên AB, M là trung điểm của CH. Kẻ tia MK vuông góc với CO (K thuộc OC) cắt đường tròn (O) tại E. Kẻ đường kính CI của đường tròn (O) . Chứng minh: 1) CE EI ⊥ . 2) Tam giác CEH cân

Cho đường tròn (O) đường kính AB, C là điểm bất kỳ trên đường tròn (C khác A, B). Gọi H là hình chiếu của C trên AB, M là trung điểm của CH. Kẻ tia MK vuông góc với CO (K thuộc OC) cắt đường tròn (O) tại E. Kẻ đường kính CI của đường tròn (O) . Chứng minh:

1) CE EI ⊥ . 

2) Tam giác CEH cân

 


15

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

22 tháng 11 2022 10:58

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em Nguyễn T,&nbsp;<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương Góc và đường tròn<br>Bài giải chi tiết:<br>Hình đính kèm<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Nguyễn T, 

Đây là một bài tập thuộc Chương Góc và đường tròn
Bài giải chi tiết:
Hình đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận