Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

11 tháng 4 2020 03:02

câu hỏi

cho đường tròn (o) có số đo cung AmC=40°, số đo cung BnD= 100°. hỏi số đo góc BAD là ?, số đo góc ADC là?, số đo góc BED là ??, số đo góc BFD là??


0

1


Huy T

07 tháng 5 2020 12:52

viết thiếu đề hả?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồ thị hàm số (P)

5

Lihat jawaban (1)