Square root
VBT
Calculator
magnet

KnmyZm K

03 tháng 5 2023 04:22

câu hỏi

Cho đường thẳng d: x-y+1=0 và điểm A(1;-2). tìm tọa độ điểm B thuộc đường thẳng d biết B có tung độ dương và AB = 4

Cho đường thẳng d: x-y+1=0 và điểm A(1;-2). tìm tọa độ điểm B thuộc đường thẳng d biết B có tung độ dương và AB = 4

alt

4

1


HP H

19 tháng 5 2023 13:23

<p>:))</p><p>&nbsp;</p>

:))

 

HP H

28 tháng 5 2023 01:31

đmmmm

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

43

Lihat jawaban (2)

Tìm các cặp sổ tự nhiên (a;b) thỏa mãn; a) a⋅b=5.

4

Được xác nhận