Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyenquocan N

24 tháng 10 2022 12:16

câu hỏi

cho đá án và giải thích chi tiết dang hoàng

alt

7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 15:17

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyenquocan N,<br>Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>VI.</p><p>1.to see&nbsp;</p><p>2.lending&nbsp;</p><p>3. reading ... watching&nbsp;</p><p>4. reading ... was&nbsp;</p><p>5. watching&nbsp;</p><p>6. doing ... spending</p><p>7. get up&nbsp;</p><p>8.sewing&nbsp;</p><p>9.going&nbsp;</p><p>10. listening</p><p>VII.&nbsp;</p><p>1. It's very exciting to fly a kite in the countryside.</p><p>2. An ordinary car goes more slowly than a sport car.</p><p>3. A machine finishes the work more quickly than a farmer.</p><p>4. We are interested in playing game in our free time.</p><p>5. My grandmother takes care of me when my mother goes away.<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyenquocan N,
Đây là một bài thuộc Tiếng Anh 8.
Bài giải chi tiết:

VI.

1.to see 

2.lending 

3. reading ... watching 

4. reading ... was 

5. watching 

6. doing ... spending

7. get up 

8.sewing 

9.going 

10. listening

VII. 

1. It's very exciting to fly a kite in the countryside.

2. An ordinary car goes more slowly than a sport car.

3. A machine finishes the work more quickly than a farmer.

4. We are interested in playing game in our free time.

5. My grandmother takes care of me when my mother goes away.
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1/2+1/4 = ...... ?

22

Lihat jawaban (3)