Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

06 tháng 9 2022 09:51

câu hỏi

Cho n≤m,. Hãy so sánh: −2016m+2017 và −2016n+2017 ?


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 10:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ly P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ</p><p>Bài giải chi tiết</p><p>Ta có: n≤m</p><p>=&gt;−2016n≥−2016m</p><p>=&gt;−2016n+2017≥−2016m+2017</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Ly P

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 8, Chương 1-Đại số, Bài Các hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài giải chi tiết

Ta có: n≤m

=>−2016n≥−2016m

=>−2016n+2017≥−2016m+2017

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp vs

1

Được xác nhận

Bạn Nam mua một đôi giày thể thao hết 200 nghìn đồng .Số tiền này bằng 5/8 số tiền Nam tiết kiệm được. Hỏi với số tiền còn lại Nam vó thể mua thêm được một chiếc áo phông giá 130 nghìn nữa hay không?

22

Lihat jawaban (3)