Square root
VBT
Calculator
magnet

Quế N

18 tháng 12 2019 13:21

câu hỏi

cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB =2R. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By. M là một đỉ bất kì trên nửa đường tròn. Tiếp tuyến M cắt Ax, By lần lượt tại đỉ C và D. Chứng minh M, O, B, D cùng nằm trên một đường tròn.


0

1


Nguyễn N

19 tháng 12 2019 12:22

Xét (O) có By là tiếp tuyến tại B => By vuông góc với OB (t/c) => góc DBO =90° Xét (O) có MD là tiếp tuyến tại M => MD vuông góc với OM (t/c) => góc DMO =90° Xét ∆DMO(DMO =90°) có DO là cạnh huyền =>∆DMO nội tiếp đtròn đk DO => D,O,M cùng thuộc 1đtròn đk DO (1) Xét ∆DBO(DBO =90°) có DO là cạnh huyền =>∆DBO nội tiếp đtròn đk DO => D,O,B cùng thuộc 1đtròn đk DO(2) Từ (1)(2) => D,M,O,B cùng thuộc 1đtròn đk DO

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đồ thị hàm số (P)

5

Lihat jawaban (1)