Square root
VBT
Calculator
magnet

Minkk T

15 tháng 8 2022 08:06

câu hỏi

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R. Từ điểm M trên tiếp tuyến Ax của nửa đường tròn vẽ tiếp tuyến thứ hai MC (C là tiếp điểm). Vẽ CH vuông góc với AB tại H. Đường thẳng MB cắt (O) tại Q và cắt CH tại N; đường thẳng MO cắt AC tại I. Chứng minh : a, OI . OM = R^2 b, M,Q,I,A cùng thuộc một đường tròn. c, N là trung điểm của CH.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

18 tháng 8 2022 02:00

Được xác nhận

Xin chào em Minkk T Đây là một bài tập thuộc Chương Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận