Square root
VBT
Calculator
magnet

Châu C

29 tháng 10 2022 13:02

câu hỏi

Cho nửa đường tròn (O;R). Trên cùng một nửa mặt phăng bờ là AB, dựng các tiêp tuyên Ax,By của nửa đường tròn. Lấy một điểm M bất kì trên nửa đường tròn (O). Tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax,By lần lượt tại C,D, tia BM kéo dài cắt Ax tại E. a) Chứng minh AC.BD không đổi. b) C là trung điểm của AE. c) Gọi K là giao điểm của AD và BC. Chứng minh: MK//AC d) Gọi H là giao điểm của MK với AB. Chứng minh K là trung điểm của MH

 Cho nửa đường tròn (O;R). Trên cùng một nửa mặt phăng bờ là AB, dựng các tiêp tuyên Ax,By của nửa đường tròn. Lấy một điểm M bất kì trên nửa đường tròn (O). Tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax,By lần lượt tại C,D, tia BM kéo dài cắt Ax tại E. 

a) Chứng minh AC.BD không đổi. 

b) C là trung điểm của AE. 

c) Gọi K là giao điểm của AD và BC. Chứng minh: MK//AC 

d) Gọi H là giao điểm của MK với AB. Chứng minh K là trung điểm của MH


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 03:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em&nbsp;Châu&nbsp;C&nbsp;&nbsp; &nbsp;</p><p>&nbsp;Đây là một bài tập thuộc Chương đường tròn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em Châu C    

 Đây là một bài tập thuộc Chương đường tròn

Bài giải chi tiết:

Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

 

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho góc nhọn xOy trên tia Ox lấy hai điểm A và C Trên tia Oy lấy hai điểm BD sao cho OA = OB OC = OD a) Chứng minh AD = BC b) Gọi E là giao điểm của AD và BC Chứng minh OE là tia phân giác của góc xOy

0

Lihat jawaban (1)